Zespół

dr n. med. Marcin Bartczyszyn, specjalista protetyki stomatologicznej - absolwent AM we Wrocławiu, pracownik naukowy – p.o. Kierownik Zakładu Implantoprotetyki i Zaburzeń Czynnościowych Układu Stomatognatycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu, autor publikacji z zakresu protetyki stomatologicznej w czasopismach naukowych; uczestnik kursów i konferencji protetyczno-stomatologicznych krajowych i zagranicznych (Niemcy, Austria, Holandia).

lek. dent. Michał Bartczyszyn - absolwent AM we Wrocławiu, pasjonat endodoncji; prowadzi leczenie kanałowe przy użyciu mikroskopu.

lek. dent. Tomasz Chudy - absolwent AM we Wrocławiu, uczestnik licznych sympozjów i kursów doskonalących, stale podnosi kwalifikacje w zakresie chirurgii stomatologicznej i implantologii

lek. dent. Helena Chudy - absolwentka AM we Wrocławiu, od 2006 roku prowadzi gabinet stomatologiczny, zajmując się stomatologią zachowawczą, endodoncją oraz stomatologią estetyczną; uwielbiana przez małych pacjentów

mgr Marta Cwajna – asystentka

Aleksandra Kaletka - asystentka

Małgorzata Śniatowska - pracownik administracyjno-biurowy

Tomograf komputerowy 3d - Corona Nysa Wybielanie zębów - Corona Nysa Implanty - Corona Nysa