Sprzęt i diagnostyka

Tomograf komputerowy 3D

Do niedawna w diagnostyce poprzedzającej zabieg implantologiczny standardem było wykonanie zdjęcia pantomograficznego (OPG). Zdjęcie to dawało jedynie przybliżony obraz struktur kostnych, jako że jest to zdjęcie 2-D (dwuwymiarowe) oraz z uwagi na trudną do oszacowania skalę powiększenia uniemożliwia dokonanie rzeczywistych pomiarów, niezbędnych do właściwego zaplanowania długości, średnicy oraz rozmieszczenia implantów. Dlatego uzupełniająco konieczne było przeprowadzenie tzw. mapowania wyrostka zębodołowego, czyli inwazyjnego badania, polegającego na nakłuwaniu błony śluzowej (dziąseł) przyrządem pomiarowym.

Najnowszym światowym trendem w diagnostyce jest zastosowanie stożkowej tomografii komputerowej (CBCT), pozwalającej na uzyskanie obrazu 3-D miejsca planowanego zabiegu. Pozwala to na optymalny dobór implantów, jest nieinwazyjne, bezbolesne i bardzo bezpieczne jako, że dawka promieniowania jest w sposób znaczący zredukowana w porównaniu do tomografów stosowanych np. w szpitalach. Badanie trwa kilkadziesiąt sekund.

W Coronie badanie mogą Państwo wykonać na miejscu, w naszej pracowni TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ 3-D wyposażonej w aparat ProMax 3D firmy Planmeca, światowego lidera w dziedzinie rentgenodiagnostyki.

Corona Stomatologia - tomografia 3d, tomograf 3d Corona Stomatologia - tomografia 3d, tomograf 3d

Tomograf komputerowy 3d - Corona Nysa Wybielanie zębów - Corona Nysa Implanty - Corona Nysa